Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Work location: TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
- Working time: Working in Shift ( Shift 1: 7h00-15h00, Shift 2: 15h00-23h00, Shift 3: 23h00-7h00)

 • Bảo đảm máy đóng bao hoạt động trong điều kiện tốt, vận hành máy đóng bao với năng suất tối ưu
 • Đảm bảo trọng lượng bao ximang xuất cho khách hàng trong giới hạn cho phép, mã số in trên vỏ bao đầy đủ
 • Kiểm soát số lượng vỏ bao theo yêu cầu của trưởng ca
 • Tuân thủ qui định về vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên đối với OHS được đề cập trong thủ tục OHS-PR-12.

Job Requirement

 

 • Bằng cấp nghề/ trung cấp kỹ thuật hoặc tốt nghiệp PTTH
 • Có kiến thức cơ bản về an toàn (12 Nguyên tắc vàng), ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Nắm vững các hướng dẫn công việc vận hành thiết bị liên quan

Similar Jobs

 • Location: Ba Ria - Vung Tau
 • Required Skills: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO, Nhân Viên Vận Hành Máy Đóng Bao
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 29/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.