Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - Nhà Bè - TP.HCM

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 Years
 • Competitive
 • Maintenance, Non-experience, Mechanical / Auto / Automotive, Unskilled Workers, Entry Level / Internship, Manufacturing / Process, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/08/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN (Electrical Technician) - Nhà Bè - TP.HCM

- Nơi làm việc: Nhà máy INSEE - KCN Hiệp Phước - Nhà Bè - Tp.HCM

CÔNG VIỆC CHÍNH:

 • Đảm bảo các thiết bị điện luôn ở chế độ sẵn sàng cho sản xuất.
 • Thực hiện các công tác bảo trì dự phòng cũng như sữa chữa thiết bị theo đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng yêu cầu
 • Tuân thủ việc kiểm tra thiết bị hàng ngày theo danh sách thiết bị
 • Đảm bảo tất cả các công việc hàng ngày đều được ghi nhận
 • Thực hiện các báo cáo có liên quan

Job Requirement

 • Trung Cấp kỹ thuật hoặc Cao đẳng ngành Điện Công Nghiệp
 • Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm Bảo trì điện
 • Ý thức cao về an toàn và kỹ luật lao động, giao tiếp tốt, trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm, sống và làm việc hòa đồng với mọi người
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.