Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN - KCN HIỆP PHƯỚC - NHÀ BÈ Ho Chi Minh 28/02/2023
2 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN (Electrical Technician) - Nhà Bè - TP.HCM Ho Chi Minh 31/12/2022
3 KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ - DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG - NHÀ BÈ - TP.HCM Ho Chi Minh 31/12/2022
4 NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM (LAB) - NGÀNH XI MĂNG Ba Ria - Vung Tau 31/12/2022
5 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO - KCN PHÚ MỸ 1 - BRVT Ba Ria - Vung Tau 31/12/2022
6 KỸ SƯ BẢO TRÌ ĐIỆN - DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG - KIÊN GIANG Vinh Long
Can Tho
Tra Vinh
Kien Giang
Ca Mau
...
31/12/2022
7 Sales - Thị Trường Hậu Giang - Dành Cho Sinh Viên Mới Ra Trường Vinh Long
Can Tho
Tra Vinh
Kien Giang
Ca Mau
...
31/12/2022
8 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - Cát Lái Ho Chi Minh 31/12/2022
9 Customer Care & Reporting Ho Chi Minh 31/12/2022
10 KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ - DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG DƯỚI 1 NĂM KINH NGHIỆM Ba Ria - Vung Tau 30/11/2022
11 KỸ SƯ ĐIỆN - DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG Ho Chi Minh
Dong Nai
Kien Giang
30/11/2022
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.