Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN - NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

 • Dong Nai
 • Entry Level
 • Permanent
 • Not required
 • Negotiable
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Unskilled Workers, Entry Level / Internship, Manufacturing / Process, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN - NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

- Nơi làm việc: Nhà máy tại KCN Ông Kèo - Nhơn Trạch - Đồng Nai

- Báo cáo: Trưởng ca sản xuất

CÔNG VIỆC CHÍNH:

***Quản lý nhà thầu, xe cơ giới và phối hợp vận hành thiết bị trong khu vực máy nghiền xi măng một cách an toàn và hiệu quả.

1. Đảm bảo việc tuân thủ các qui định về  ATSKNN của công ty, các nguy cơ & tai nạn suýt xãy ra (near miss) phải được báo cáo rõ ràng, đằy đủ cho cáp giám sát trực tiếp.

 • Tuân thủ tất cả các nguyên tắc và quy định của INSEE về ATSKNN
 • Tuân thủ 12 Nguyên tắc vàng.
 • Tuân thủ các yêu cầu của Nguyên tắc Căn bản Ngăn ngừa Tai nạn Tử vong (FPE)
 • Tuân thủ các quy định và nội quy an toàn lao động của công ty.
 • Báo cáo đằy đủ các nguy cơ, sự cố và sự cố suýt xảy ra (Near Miss).

2. Đảm bảo việc kiềm tra, theo dõi và báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị trong khu vực phụ trách rõ ràng đầy đủ.

 • Bảo đảm hệ thống cấp nguyên liệu và cân định lượng hoạt động trong điều kiện tốt. Không để sự cố xảy ra trong hệ thống do lồi của nhân viên vận hành khu vực trong việc thiếu kiềm tra, sơ suất trong lúc vận hành dẫn đến nghẹt, thiếu nguyên liêu phải dừng hệ thống.
 • Báo cáo cho cáp trên kịp thời khi phát hiện sự cố để cùng giải quyết sự cố, giảm thiểu thời gian gián đoạn sản xuất.
 • Vệ sinh khu vực phụ trách theo yêu cầu của trưởng ca.

3. Vận hành các thiết bị tại chỗ an toàn và hiệu quả theo sự phân công của trưởng ca (nhận chất trợ nghiền, kiểm tra bơm chất trợ nghiền, bố trí xe xúc đúng loại nguyên vật liệu...)

 • Kiềm tra & vận hành các thiết bị tại chỗ theo qui trình hướng dẫn công việc Safety Work Instruction (SWI).

4. Đảm bảo việc khắc phục các sự cố nhanh chóng, an toàn và hiệu quả trong khả năng và quyền hạn được giao để đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt động sớm nhất.

 • Khắc phục các sự cố về dảy chuyền sản xuất như nghẹt liệu, tràn đổ liệu, rò rì...theo đúng SWI và các qui định về an toàn.
 • Khắc phục các sự cố nhỏ an toàn theo đúng chức năng và quyền hạn được giao.

5. Tuân thủ các qui định về an toàn của công ty trong khi vẫn đảm bảo máy hoạt động liên tục với công suất tối ưu.

 • Xử lý các sự cố nhanh, an toàn, hiệu quả.

Job Requirement

1. BẰNG CẤP/CHUYÊN MÔN:

 • Trung cấp/ cao đẳng Kỹ thuật ngành Cơ khí / Điện 

2. KINH NGHIỆM :

Kinh nghiệm vận hành máy trong sản xuất, ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành xi măng

3. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

 • Có kiến thức cơ bản về an toàn (12 Nguyên tắc vàng)
 • Nắm vững các hướng dẫn công việc vận hành thiết bi liên quan
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.