Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Nơi làm việc: Khu công nghiệp Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

- Thời gian làm việc: Làm việc theo ca

- Báo cáo: Trưởng ca sản xuất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Đảm bảo việc tuân thủ các qui định về an toàn SKNN của công ty, các nguy cơ & tai nạn suýt xãy ra (near miss) phải được báo cáo rõ ràng, đằy đủ cho cáp giám sát trực tiếp

 • Tuân thủ tất cả các nguyên tắc và quy định của  INSEE về ATSKNN.
 • Tuân thủ 12 Nguyên tắc Vàng
 • Tuân thủ các yêu cằu của Nguyên tắc Căn bản Ngăn ngừa Tai nạn Tử vong (FPE).
 • Tuân thủ các quy định và nội quy an toàn lao động của công ty.
 • Báo cáo đầy đủ các nguy cơ, sự cố và sự cố suýt xảy ra (Near Miss).

2. Bảo đảm máy đóng bao hoạt  động trong điều kiện tốt, vận hành máy đóng bao với năng suất tối ưu, đảm bảo trọng lượng bao xi măng xuất cho khách hảng trong giới hạn cho phép, mã số in trên vỏ bao đầy đủ, đủ số lượng bao cho khách hàng

 • Bảo đảm đóng bao với nảng suất tối ưu.
 • Kiềm tra máy đóng bao, khắc phục các sự cố của máy đóng bao thông thường trong quyền hạn được phản công hoặc báo cáo cáp giám sát.
 • Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.
 • Kiềm tra, hiệu chỉnh cân đúng theo qui trình (Wl).
 • Kiểm tra đảm bảo máy in hoạt động tốt.
 • Kiểm tra thiết bị, ghi kết quả vào checklist theo yêu cầu.

3. Kiểm soát số lượng vỏ bao

 • Nhận ca và bàn giao ca phải kiểm đếm vỏ bao chính xác

4. Thực hiện các yêu cầu công việc khác do Trưởng ca và bộ phận sản xuất giao

 

 

 

Job Requirement

1. BẰNG CẤP/CHUYÊN MÔN:

 • Trung cấp kỹ thuật.

2. KINH NGHIỆM :

 • Cần có kinh nghiệm bao bì, đóng gói.
 • Cần có quan điểm phục vụ khách hàng tốt.

3. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

 • Có kiến thức cơ bản về an toàn (12 Nguyên tắc vàng
 • Nắm vững các hướng dẫn công việc vận hành thiết bị liên quan

 

Similar Jobs

 • Location: Ba Ria - Vung Tau
 • Required Skills: Nhân viên đóng bao
 • Number of positions: 3
 • Date posted: 27/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.